50 % AV TOTALBELOPPET BETALAS INOM 10 DAGAR

SLUTBETALNING SKER 30 DAGAR INNAN AVRESA

ALLMÄNNA AVBOKNINGSREGLER GÄLLER